"Actio-Radziwolska" Biuro Rachunkowe i Doradztwa Gospodarczego w Szczecinie

Usługi

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Prowadzenie bieżących ewidencji operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji.
 • Wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.
 • Sporządzanie deklaracji podatku VAT.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
 • Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, NBP.
 • Reprezentacja klienta przed poszczególnymi urzędami.

Kadry i płace

 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła.
 • Sporządzanie listy płac, karty wynagrodzeń.
 • Sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40.
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).
 • Sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do listy płac (deklaracje na potrzeby ZUS, urzędów skarbowych: PIT 4R, PIT 8A).
 • Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców.
 • Prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych).
 • Prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego.

Porady prawno - podatkowe

W ramach świadczonych usług udzielamy naszym klientom porad prawno-podatkowych niezbędnych w bieżącej działalności gospodarczej, a pozwalających uniknąć wielu problemów przy podejmowaniu właściwych decyzji gospodarczych.